Geluidsonderzoek arbo

geluidsmeting-arbo

Lawaai op het werk

Blootstelling aan te veel lawaai beschadigd het gehoor, dat weet bijna iedereen, maar de gevolgen worden vaak onderschat. Gehoorschade kan onder andere leiden tot:

Gehoorsbescherming geeft vaak problemen op het gebied van handhaving, communicatie en veiligheid.
In een plan van aanpak moet bronbestrijding altijd voorrang hebben. De aanwijzingen voor eventuele maatregelen in het arbeidsomstandighedenbesluit volgen de zogenaamde arbeidshygiënische strategie.

Geluidsmeting voor de RI&E

Technisch bureau van Eeden heeft jarenlange ervaring met geluidsonderzoek op de werkplek voor de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), en kan de blootstelling aan geluid deskundig meten en overzichtelijk in beeld brengen. Geluidsmeting op de werkplek vindt plaats volgens EN-ISO 9612.

Stress en burn-out

Geluid met een niveau onder de schadegrens kan wel luid genoeg zijn om concentratie en communicatie te hinderen. Daardoor kan ook niet schadelijk geluid vermoeiend zijn en bijdragen aan ziekteverzuim. Bovendien kan het de kwaliteit van een prestatie of het product negatief beïnvloeden. NPR 3438 geeft aanwijzingen voor het geluidsonderzoek naar mogelijke hinder door geluid op de arbeidsplaats.

Arbeidshygiënische strategie

de juiste volgende van maatregelen:


Rekenmethode

Op deze pagina staat een beschrijving van de rekenmethode voor geluid op de werkplek

Naast geluidsmeting kunnen wij ook trillingsonderzoek op de werkplek uitvoeren.