navigatie toevoegen, context behouden


zaalakoestiek en spraakverstaanbaarheid voorspellen software akoestiek

Simuleren en evalueren van akoestiek en geluidinstallaties

CATT Acoustic is betrouwbare en solide software om akoestische parameters* van ruimten tijdens het ontwerp te berekenen vr er "een schep de grond in gaat". Ook kunnen de prestaties van een geluidsinstallatie in een ruimte worden voorspeld, rekening houdend met de akoestiek van die ruimte, ook in complexe situaties.
Naast het berekenen van akoestische parameters kan ook gehoormatig worden getoetst, zogenaamde auralisatie. Bij een deskundig en zorgvuldig opgezet model is de kwaliteit hiervan zo hoog, dat dit nauwelijks van de werkelijkheid te onderscheiden is.
Om het in modieuze termen te beschrijven: het is een programma voor het creëren van virtuele akoestiek; ook van een denkbeeldige ruimte kan hoorbaar gemaakt worden hoe deze zou klinken.
Tot zo ver het goede nieuws ...

*: Bijvoorbeeld: nagalmtijd (RT60, RT20 , RT30 en EDT) geluidniveau in verschillende te kiezen tijdsintervallen, STI, STIPA, Clarity, Deutlichkeit, en echogrammen. Alles, voor zover van toepassing, frequentie-, tijd- en plaatsafhankelijk.

Krachtig gereedschap voor de specialist

De software is bedoeld voor de gespecialiseerde akoestische ingenieur. Alle programma's voor simulatie van akoestiek, ook CATT Acoustic, veronderstellen van de gebruiker een goede kennis van akoestiek en inzicht in de mogelijke fouten die bij modellering kunnen worden gemaakt. Goed gereedschap leidt alleen tot klinkend resultaat als het in handen is van een vakman of vakvrouw.
Anderszijds kunnen simulatieprogramma's een sterke steun zijn bij het opdoen van kennis en inzicht over (zaal)akoestiek, maar niet zonder intensieve studie en de nodige ervaring. Gebruik van rekenhulpmiddelen zonder solide basiskennis leidt tot verkeerde resulaten en mogelijk grote schade, immers: garbage in→ garbage out! 'Nieuwkomers' in akoestische modellering worden geadviseerd om het modelleren te oefenen met bestaande, niet te complexe, ruimten waarvan de parameters ook gemeten kunnen worden.

Lees dit paper over wat akoestiek simulatie doet, het bespreekt vooral ook de beperkingen.

Software

CATT Acoustic is wat betreft technische mogelijkheden en tegemoetkoming aan wensen van de klant marktleider in deze sector. Bij de invoer van het model kan gebruik worden gemaakt van variabelen. Objectomschrijvingen kunnen over verschillende files worden verdeeld. Dit maakt modulaire opbouw van het model mogelijk.
Deze twee unieke features geven de gebruiker ongeëvenaarde flexibiliteit. Dit kan een groot voordeel zijn bij het vergelijken van verschillende alternatieve constructies of opstellingen, en bij het doorvoeren van wijzigingen in de loop van het ontwerpproces.

STI: Spraakverstaanbaarheid

CATT Acoustic is een onmisbare tool voor evaluatie van spraakverstaanbaarheid (STI) van geluid-installaties. De prestaties van een geluid- of ontruimingsinstallatie kan in het ontwerpstadium reeds worden beoordeeld. Dat is geen overbodige luxe gezien de strengere normen en richtlijnen dienaangaande.

Frequentie-afhankelijke diffusie

Nauwkeurige akoestische simulatie is bij de ontwikkeling van CATT Acoustic het uitgangspunt. De rekenmodule maakt gebruik van het spiegelmodel, ray-tracing en tail-corrected cone tracing. Deze laatste methode is uniek voor CATT Acoustic.
Afhankelijk van de gewenste output rekent CATT met een combinatie van deze drie verschillende rekenmethoden. Met diffusie wordt in de simulatie rekening gehouden en diffusiefactoren kunnen voor elk materiaal per oktaafband worden ingevoerd.

Presentatie van de resultaten

De bestanden voor grafische weergave van het model én de rekenresultaten kunnen worden bekenen met een vrij te gebruiken compacte viewer. Klanten, en partners in een project, kunnen op deze wijze efficiënt en grondig worden geïnformeerd, zonder in het bezit te hoeven zijn van het programma zelf.
Daarnaast kan elk CATT model ook worden bekeken met een (Open GL) 3D viewer. Hiermee kan door de ruimte worden "gewandeld", of een rondgang worden geanimeerd. Kleurschema's kunnen worden gekoppeld aan materiaal eigenschappen of de toegewezen kleuren.

Invoer

software akoestiek

Alle materiaal- en brongegevens kunnen in dialoogvensters worden ingegeven maar ook, voor bulk, worden geïmporteerd in tekstbestanden.

De geometrie van de ruimte wordt in beginsel in één of meerdere tekstbestand(en) met definities van hoeken en vlakken ingevoerd. Dit is een hoogdrempelige, maar ook zeer krachtige methode. Bij het definieren van hoeken en vlakken kan onder andere gebruik worden gemaakt van variabelen (met of zonder prompt) en koppelingen. Desgewenst kunnen losse of optionele bouwkundige elementen worden aangemaakt die makkelijk in- en uitgeschakeld kunnen worden.
Import van DXF bestanden is mogelijk en vice versa uitwisseling met AutoCAD is mogelijk als de gebruiker over een AutoCAD licentie beschikt. Beiden hebben elk hun beperkingen, de parametrische en modulaire handigheden van het eigen modelleergereedschap moeten dan worden gemist.
Vanuit Google Skechtup kunnen ontwerpen naar CATT worden geëxporteerd. Dit kan met, apart aan te schaffen, programma's van derden. De werking van, en ondersteuning voor, deze programma's valt buiten de verantwoordelijkheid van CATT: Skp2Geo en Su2Catt

Bijzondere luidsprekersystemen

Binnen CATT Acoustic is het mogelijk om het afstraalpatroon van bronnen vrij te definieëren. De hiervoor ontworpen module (DLL) is met name gemaakt voor fabrikanten van luidsprekersystemen met complexe of stuurbare afstraalpatronen.
Daarnaast kunnen gebruikelijke polaire luidsprekergegevens worden gebruikt.
Luidsprekergegevens van onder andere L'Acoustics, Duran Audio / AXYS, Nexo, Meyer Sound, d&b audio, Peavey, en Martin Audio zijn beschikbaar in CATT formaat.

CLF

CATT Acoustic is initiator van het Common Loudspeaker File Format project: CLF. Als voorstander van openheid, transparantie en kwaliteit heeft CATT in hoge mate bijgedragen aan een uitwisselbaar bestandsformaat voor luidsprekerspecificaties.


Op de CATT website vindt u uitgebreide toelichting en referenties.
Daar kunt u ook een demo versie van CATT Acoustic downloaden.

Akoestische simulatie software is niet geschikt voor het berekenen van akoestiek in kleine ruimten zoals regiekamers. Het gedrag van lage en midden-lage tonen moet in kleine ruimten met golfvergelijkingen worden benaderd, geen van de beschikbare programma's maakt daar gebruik van.

In Nederland en Vlaanderen wordt CATT onder andere door de volgende licentiehouders gebruikt:
licentierechten zijn gebonden aan, en beperkt tot een vestiging

Advies- ingenieursbureaus:
PBTA b.v. - Uden
LBP-Sight - Nieuwegein
Royal HaskoningDHV - vestiging Eindhoven
M + P - Aalsmeer
Sonus Raadgevende Ingenieurs - Dordrecht
Adviesburo van der Boom - Zutphen
Movares - Utrecht (voorheen Holland Railconsult)
Nelissen Ingenieursbureau b.v. - Eindhoven
Peutz Nederland licentie voor alle vestigingen, ook internationaal
LeVeL Acoustics b.v. - Eindhoven
Volantis Consultants b.v. - Venlo
Bureau De Fonseca - Meise - België
Sweco Nederland - vestiging Amersfoort
Royal HaskoningDHV - vestiging Nijmegen
Landstra bureau voor bouwfysica - vestiging Oosterwolde
Wetering Raadgevend Ingenieurs - Maastricht
moBius Consult - Driebergen
Arcadis - vestiging Amersfoort
Adviesburo Nieman B.V. - vestiging Utrecht
DWA installatie en energie-advies - Bodegraven
Ben Kok Acoustic Consulting - Uden
De Wolff Geluidbeheersing en Akoestiek - Utrecht
Stefan Grob audio & electronics engineering - Vlissingen
Bureau 1232 - Groningen
Tractebel Engineering nv (Technum) - vestiging Brussel
EGM Adviseurs - Dordrecht
PS-Acoustics - Zonhoven, België
DGMR Raadgevend Ingenieurs - vestiging Arnhem
E-Sonic Solutions - Oosterhout
Kroon Akoestiek VOF - Assen
Van Zanten Raadgevende Ingenieurs (ZRi) - Den Haag
Buro Bouwfysica b.v. - Capelle aan den IJssel
BK Bouw- & Milieuadvies - Dordrecht
VDM Akoestiek | Arjan van den Meerendonk - Sint Michielsgestel

Bovenstaande lijst is in volgorde van aanschaf: de oudste licentiehouder staat bovenaan.
Door personeelswisselingen en/of bedrijfsovernames is het mogelijk dat relatief nieuwe licentiehouders wel veel ervaring in huis hebben.

Industrie:
Bosch Security Systems - Eindhoven
Hacousto - Berkel en Rodenrijs
Philips Research - High Tech Campus - Eindhoven
Merford Noise Control - Gorinchem

Onderwijs en onderzoek:
TU Delft faculteit bouwkunde, afdeling bouwtechnologie
KU Leuven, faculteit bouwkunde, afdeling bouwfysica
Academie voor Bouw en Infra - Avans, locatie 's-Hertogenbosch


Voor CATT gebruikers in Nederland en Vlaanderen is er een gesloten gebruikersgroep op LinkedIn.

Technisch bureau van Eeden kiest ervoor om, als verkoper van CATT Acoustic, geen berekeningen met CATT aan te bieden. Als wij aanvragen van dien aard ontvangen verwijzen wij door naar bovenstaande lijst met CATT gebruikers. Indien gewenst helpen wij u graag bij het vinden van de juiste contactpersoon.
Voor geluidberekeningen in het kader van wet milieubeheer en wet geluidhinder gebruiken, en adviseren wij Environoise® van Sonus.