Geluidsniveaumeter

Rion geluidsmeters worden toegepast door de overheid, adviesbureau's, de industrie en onderzoekscentra. Productiviteit en betrouwbaarheid zijn bij het ontwerp de belangrijkste uitgangspunten. De instrumenten onderscheiden zich onder andere door de volgende kenmerken:

  • eenduidige en heldere bediening
  • absolute top in betrouwbaarheid
  • gaan zuinig om met standaard accu's of batterijen
  • PTB*1) goedgekeurd
  • kan worden geleverd met RvA certificaat*2)
  • voldoen aan IEC 61672, en de oudere IEC normen in zake geluidsmeters

De gangbare typen geluidsniveaumeters zijn:
NL-42: klasse 2, uit te breiden met bijvoorbeeld oktaafbandfilters
NL-52: klasse 1, uit te breiden met bijvoorbeeld oktaafbandfilters
NA-28: klasse 1, standaard uitgerust met o.a. oktaafbandfilters, uit te breiden met bijvoorbeeld de module bouwakoestiek en geluidopname.

Alle meters worden geleverd met een Excel macro voor soepele import, en presentatie, van de meetgegevens.

Downloads:
Rion NL-42 & 52 brochure English (PDF 1 MB)
Rion NA-28 brochure English (PDF 1,2 MB)Rion is een zelfstandig bedrijf, genoteerd aan de beurs van Tokyo, met ruim 800 werknemers en een jaaromzet van circa 150 miljoen euro. Zij ontwikkelde hun eerste geluidsmeter in 1956, en zijn nu toonaangevend wat betreft betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Rion is in Azië marktleider in geluidsniveaumeters en hoorapparaten. Verder procuceert Rion onder meer audiometers. Rion is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.

Zie ook onze verhuurpagina.


RION NA-28 geluidsniveaumeter

Voor de expert: NA 28
de nieuwe standaard


RION geluidniveaumeters

NL 42-52 serie
handzaam en uitbreidbaar
ingebouwd manual

*1: een typekeuring door de Physikalisch Technische Bundesanstallt (PTB, de 'Duitse TNO'); goedkeuring is een veelzeggend kwaliteitsoordeel. Type goedkeurig is alleen mogelijk op een klasse 1 geluidsmeter.

*2: RvA certificaat: individueel beproevings- en goedkeuringsbewijs, tot stand gekomen met behulp van standaards waarvan de herleidbaarheid ten overstaan van de Raad voor Accreditatie is aangetoond. Bij een RvA kalibratie wordt het toestel op alle relevante punten gecontroleerd.
Dit is voorgeschreven voor meting ten behoeve van de machinerichtlijn en de wet milieubeheer.

Geluidsniveaumeter is de meest correcte aanduiding voor decibelmeter, geluidsmeter of geluidmeter. In Vlaanderen houden velen het op sonometer.


 

Werking geluidniveaumeter

Een geluidsmeter bestaat in essentie uit een microfoon en voorversterker, een filtercircuit, een gelijkrichter en integrator, en ten slotte een uitlezing. Dit is het minimum en de goedkoopste meters bevatten niet meer dan dit.
Equivalent geluidsniveau kan hiermee niet worden gemeten. Bovendien bevatten goedkope geluidsniveaumeters geen true RMS detectors als gelijkrichter. Dit leidt tot grote afwijkingen in de meetwaarde bij golfvormen waarvan de verhouding tussen piek- en gemiddelde waarde groot is.
Het belangrijkste onderdeel van een geluidsniveaumeter is echter de microfoon. Deze moet een signaal afgeven dat evenredig is met de geluiddruk, zo onafhankelijk mogelijk van van frequentie, golfvorm, luchtdruk en temperatuur. En dat met een gevoeligheid die stabiel blijft in de loop van jaren. Slechts een handvol fabrikanten in de wereld kunnen deze maken, RION is één daarvan.
Een handige geluidmeter stelt u in staat bijvoorbeeld tegelijkertijd Leq(A) en Lpiek(C) te meten en zo'n set van meetwaarden in een geheugen op te slaan. Met zo min mogelijk kans op vergissing, want dat kan heel kostbaar zijn.
Rion is de één na grootste in de wereld op het gebied van geluidniveaumeters. Die plek hebben ze verworven op basis van kwaliteit en betrouwbaarheid.

blokschema geluidsmeter