Lichaamstrillingen en hand- armtrillingen meten

meting-onderzoek-hand-armtrillingen

Trillingsmeting en onderzoek arbo

Technisch bureau van Eeden is u graag van dienst met het onderzoek naar, en meten van de blootstelling aan trillingen op de werkplek. Wij beschikken wij over alle benodigde apparatuur, deskundigheid en ervaring om lichaamstrillingen en hand- armtrillingen te meten.
Technisch bureau van Eeden heeft ook ruime ervaring met het bepalen van trillingsemissie. Dit betreft het opstellen van specificatie van trillingen in het kader van de machinerichtlijn.

Arbeidsomstandighedenbesluit

Met ingang van juli 2005 is het arbobesluit aangevuld met aanwijzingen omtrent blootstelling aan mechanische trillingen op het werk. Indien het vermoeden bestaat dat dit speelt moet trillingsonderzoek op de werkplek in de RI&E worden opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lichaamstrillingen en hand-armtrillingen. In de regel moeten er dan trillingsmetingen worden uitgevoerd.

Lichaamstrillingen

Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij het rijden met een vorkheftruck op oneffen terrein. De hele dag met een vorkheftruck op stelconplaten rijden kan bijvoorbeeld leiden tot overschrijding van de actiegrens voor lichaamstrillingen. Dat kan ook optreden bij het rijden op slechte wegdekken met een vrachtwagen of grondverzetmachines. De gevolgen van een hoge blootstelling aan lichaamstrillingen zijn met name rugklachten of rugletsel.

Hand- armtrillingen

Bij gebruik van zwaar pneumatisch handgereedschap is snel sprake van hoge blootstelling aan hand- armtrillingen. Iemand die veel met een slijpschijf werkt kan ook in de gevarenzone komen.
Bij lange blootstelling aan te hoge hand-armtrillingen onstaat schade aan zenuwen en bloedvaten, tintelingen kunnen daarvan een voorbode zijn. Dit leidt op den duur tot bijvoorbeeld verlies van fijne motoriek, overgevoeligheid voor kou en reumatische verschijnselen. In extreme gevallen kan dit leiden tot invaliditeit van de handen.

Actie en grenswaarden

De grenswaarden voor lichaamstrillingen gelden voor een dagdosis. Deze wordt op enigszins vergelijkbare wijze berekend als in het geval van geluid.
Voor hand- armtrillingen is de blootstellings grenswaarde 5 m/s², en de actie grenswaarde 2,5 m/s². Voor lichaamstrillingen (whole body vibration) is de blootstellings grenswaarde 1,15 m/s², en de actie grenswaarde 0,5 m/s².
Deze aktie- en grenswaarden voor trillingen zijn een compromis tussen de lidstaten van de EU, de gezondheidskundige grenzen voor trillingen liggen volgens de meeste specialisten een stuk lager.

Hinder door trillingen

Het komt nog al eens voor dat wij worden gevraagt om trillingsmeting uit te voeren op het werk waar vooral hinder door trillingen wordt ondervonden. Meestal gaat het dan om trillingsniveaus ruim, of zelf ver, onder de actiewaarden uit het arbobesluit. Toch kan er dan sprake zijn van hinder. Meting van hinder door trillingen kan om een andere aanpak vragen dan de trillingsmeting voor de beoordeling van de gezondheidsrisico's. Bij aanvraag van een onderzoek is het belangrijk om goed in beeld te hebben of het om hinder gaat of om trillingen met een risico voor de gezondheid.

Arbeidsomstandighedenbesluit
Lichaamstrillingen overzicht met typische trillingsniveaus van voertuigen.
Hand-armtrillingen overzicht met typische trillingsniveaus van gereedschappen.
Engels pagina met o.a. rekenbladen.

Zie ook:
Geluid op de arbeidsplaats