Richtlijn 2000/14/EG: Geluid mobiele werktuigen - buitenmaterieel

In aanvulling op de Machinerichtlijn gelden voor een aantal machines voor gebruik buitenshuis, zogenaamde mobiele werktuigen of buitenmaterieel, extra voorschriften ten aanzien van geluid. De machinerichtlijn verplicht het bepalen en vermelden van het geluidvermogenniveau, als het geluiddrukniveau op de bedienplaats hoger is dan 80 dB(A). Voor de mobiele werktuigen die onder deze richtlijn vallen moet het geluidvermogenniveau in alle gevallen worden bepaald en met een label op het apparaat worden aangegeven. Voor sommige werktuigen geldt bovendien een maximum aan het geluidvermogenniveau. Daarnaast staan in deze richtlijnen enkele items die niet onder de machinerichtlijn vallen zoals glasbakken en afvalcontainers.

Geluidsmeting

Het geluidvermogenniveau wordt bepaald door het meten van het geluiddrukniveau op een halfrond oppervlak rondom de machine, op een nauwkeurig vastgestelde afstand en onder reproduceerbare bedrijfscondities die zijn omschreven in de richtlijn 2000/14/EG. De metingen worden buiten uitgevoerd, dat kan vaak op locatie van de fabrikant.

Download deze richtlijn (geconsolideerde tekst /versie 2005, met bookmarks).


De machines die onder deze richtlijn vallen

Artikel 13: Materieel waarop alleen het geluidsvermogenniveau moet worden gemarkeerd:
hiervoor kan Technisch bureau van Eeden de benodigde geluidsmetingen op deskundige wijze uitvoeren

Artikel 12: Materieel waarvoor bovendien geluidsgrenswaarden gelden:
hiervoor wij kunnen alleen voorbereidende metingen uitvoeren, definitieve metingen worden uitgevoerd door een aangemelde instantie (notified body), daarbij kunnen wij bemiddelen