meting-onderzoek-hand-armtrillingen

Lichaamstrillingen en hand- armtrillingen meten

Trillingsmeting en onderzoek arbo

Technisch bureau van Eeden is u graag van dienst met het onderzoek naar, en meten van de blootstelling aan trillingen op de werkplek. Wij beschikken wij over alle benodigde apparatuur, deskundigheid en ervaring om lichaamstrillingen en hand- armtrillingen te meten.
Technisch bureau van Eeden heeft ook ruime ervaring met het bepalen van trillingsemissie. Dit betreft het opstellen van specificatie van trillingen in het kader van de machinerichtlijn.

Arbeidsomstandighedenbesluit

Sinds juli 2005 bevat het arbobesluit voorschriften omtrent blootstelling aan mechanische trillingen op het werk. Indien het vermoeden bestaat dat dit speelt moet trillingsonderzoek op de werkplek in de RI&E worden opgenomen. In de regel moeten er dan trillingsmetingen worden uitgevoerd. Ook ligt er sterke nadruk op dossiervorming. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lichaamstrillingen en hand-armtrillingen.

Lichaamstrillingen

Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij het rijden met een vorkheftruck op oneffen terrein. De hele dag met een vorkheftruck op stelconplaten rijden kan bijvoorbeeld leiden tot overschrijding van de actiegrens voor lichaamstrillingen. Dat kan ook optreden bij het rijden op slechte wegdekken met een vrachtwagen of grondverzetmachines. De gevolgen van een hoge blootstelling aan lichaamstrillingen zijn met name rugklachten of rugletsel.

meting-onderzoek-lichaamstrillingen-staande operator

Hand- armtrillingen

Bij gebruik van pneumatisch handgereedschap, maar soms ook bij elektrisch gereedschap, is snel sprake van hoge blootstelling aan hand- armtrillingen. Iemand die veel met een slijpschijf of schuurmachine werkt kan ook in de gevarenzone komen. Bij lange blootstelling aan te hoge hand-armtrillingen onstaat schade aan zenuwen en bloedvaten, tintelingen kunnen daarvan een voorbode zijn. Dit leidt op den duur tot bijvoorbeeld verlies van fijne motoriek, overgevoeligheid voor kou en reumatische verschijnselen. In extreme gevallen kan dit leiden tot invaliditeit van de handen. Bronmaatregelen zijn mogelijk!

Actie en grenswaarden

De grenswaarden voor lichaamstrillingen gelden voor een dagdosis. Deze wordt op enigszins vergelijkbare wijze berekend als in het geval van geluid, met dien verstande dat aan geluid logaritmisch moet worden gerekend, en aan trillingen kwadratisch. Voor hand- armtrillingen is de blootstellingsgrenswaarde 5 m/s², en de actiewaarde bedraagt 2,5 m/s². Voor lichaamstrillingen (whole body vibration) is de blootstellings grenswaarde 1,15 m/s², en de actiewaarde 0,5 m/s².

Voor trillingen is de dosis-effect relatie minder duidelijk dan bij geluid. We weten dus niet goed wat nog veilig is. Met name de actiegrens voor hand- armtrillingen biedt vermoedelijk onvoldoende bescherming in geval van hoge-toeren roterend gereedschap en bij gereedschappen met snel repeterende schokken. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn eigenlijk niet mogelijk tegen aan trillingen. Als alternatieve gereedschappen of technieken niet voor handen zijn dan rest er niets anders dan verkorting van de blootstellingstijd. Linkedin artikel

Hinder door trillingen

Het komt nog al eens voor dat ons wordt gevraagt om trillingsmeting uit te voeren op het werk waar vooral hinder door trillingen wordt ondervonden. Meestal gaat het dan om trillingsniveaus ver onder de actiewaarden van het arbobesluit. Toch kan er dan sprake zijn van hinder. Meting van hinder door trillingen kan om een andere aanpak vragen dan de trillingsmeting voor de beoordeling van de gezondheidsrisico's. Bij aanvraag van een onderzoek is het belangrijk om goed in beeld te hebben of het om hinder gaat of om trillingen met een risico voor de gezondheid.

Praktijkgids trillingen nuttige en volledige EU uitgave

Zie ook:
Geluid op de arbeidsplaats