Handleidingen - handreikingen:

EU Praktijkgids lawaai op het werk
Leidraad voor toepassing van 2003/10/EU (in Nederland opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit).

EU Praktijkgids trillingen op het werk
Leidraad voor toepassing van 2002/44/EU (in Nederland opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit).

ADCO-Nomad Gids
Leidraad voor fabrikanten in verband vermelding van geluidgegevens in gevolge de machinerichtlijn

Diversen:

Formulier klanttevredenheid

Algemene voorwaarden Technisch bureau van Eeden

Referenties

Verslag NVCE avond over geluid, CE en arbo

HAS assessment uitleg over de rol van de HAS consultant en het verloop van assessments

Publicaties & presentaties:

Noise measurements on machines
preview, hard copy wordt per post verstuurd tegen betaling van 15,00 incl. verzending en BTW.

Conflicten van plichten?
presentatie op Health&Safety at Work - AHOY 2014

Richtlijnen geluidmeting voor geluidkaarten
voor arbo toepassing, commentaar is welkom!

H M L for dummies: bereken effect gehoorbescherming

Inleiding ISO 9612

Meetonzekerheid geluidbelasting arbeidsomstandigheden

Besluiten:

(NL) Activiteitenbesluit
officieel: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

(NL) Arbeidsomstandighedenbesluit:
alle wettelijke voorschriften over geluid en trillingen

(EU) Geluid mobiele werktuigen (2000/14/EG)
geconsolideerde versie 2005